One-stop-shop: Financieel,
Fiscaal en Juridisch

NIEUWS

Algemene reminder

Beste relatie,
Je kunt momenteel een aantal steunmaatregelen aanvragen en/of definitief vaststellen. Houd er rekening mee dat enkele deadlines naderen. Hieronder alle deadlines op een rijtje:

Raadpleeg onze nieuwsbrief voor een overzicht van alle voorwaarden.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag!

Team Holthaus

TVL Q2 2021 aanvragen?

Het kabinet heeft besloten om de TVL voor Q2 2021 verder uit te breiden. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers en zelfstandigen bij het betalen van hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage.

Openstelling Q2

Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze periode draaiden zij door omstandigheden te weinig of geen omzet. Hierdoor ontvingen zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie. Daarom kunnen zij bij TVL Q2 2021 als referentieperiode kiezen uit 2 verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020).

Verder stijgt het subsidiepercentage naar 100%. Dit was 85%. En kunnen ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, ook TVL Q2 2021 aanvragen.

Hierbij de voorwaarden voor de TVL Q2 2021:

TVL Q2 2021 voorwaarden

 • De onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020.
 • De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij jouw hoofdactiviteit hoort.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een aantal uitzonderingen, zoals voor goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en voor sommige horeca.

Let op: Als je minder dan € 3.000 berekende vaste lasten per kwartaal hebt, kun je nu dus ook TVL Q2 2021 aanvragen. Je ontvangt de subsidie als de vaste lasten gelijk of hoger zijn dan € 1.500. Het gaat hierbij om de berekende vaste lasten en niet om de werkelijke vaste lasten. Voor de berekening van de vaste lasten gebruikt de RvO het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van jouw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. De werkelijke vaste lasten hoeven dus niet opgeven te worden.

Aanvragen? De TVL Q2 2021 kan tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur aangevraagd worden. De aanvraag moet worden gedaan via eHerkenning (niveau 3) of DigiD. Om aanspraak te maken op de verlenging van de TVL moet voor elk tijdvak afzonderlijk bij de RvO een aanvraag worden ingediend.

Wij helpen graag bij het aanvragen van de TVL Q2 2021. Graag vernemen wij uiterlijk op 13 augustus jl. of wij jullie hiermee kunnen helpen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Startende ondernemingen

Startende ondernemers krijgen in het 1e kwartaal van 2021 hulp via de TVL Startende ondernemingen. Dit is een aparte TVL-subsidieregeling. De TVL Startende ondernemingen is er voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en geldt ook voor zzp'ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte.

De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies én het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort. Als startende ondernemer in Nederland kun je subsidie aanvragen voor jouw vaste lasten als je aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Subsidievoorwaarden

Voor de TVL Startersregeling Q1 2021 gelden de volgende voorlopige voorwaarden:

 • De onderneming heeft zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven in het Handelsregister van de KVK.
 • De onderneming heeft een SBI-code én is gevestigd in Nederland, maar niet op het huisadres. Voor deze vestigingseis gelden uitzonderingen, zoals voor: goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horecagelegenheden.
 • De onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit berekent het RvO met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • De onderneming heeft aantoonbaar omzetverlies in het 1e kwartaal van 2021 van 30% of hoger, vergeleken met de omzet van het 3e kwartaal van 2020.
 • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
 • Het maximale subsidiebedrag per kwartaal is € 124.999.
 • Is de onderneming verbonden aan óf onderdeel van een andere onderneming en daarmee onderdeel van een bestaande groep? Dan kom je niet in aanmerking voor de TVL Q1 2021 Startende ondernemingen als de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019. Voorbeelden zijn:
  • dochterondernemingen;
  • werkmaatschappijen;
  • startende nieuwe filialen onder een aparte bv;
  • franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.
 • De onderneming is geen financiële instelling of overheidsbedrijf.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling (surseance) aangevraagd bij de rechtbank.

Aanvullende voorwaarde bij een aanvraag van € 25.000 of meer én ingeschreven van 16 maart tot en met 30 juni 2020

Ben je ingeschreven in het Handelsregister van de KVK in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 én vraag je een subsidie aan van € 25.000 of hoger? Dan voeg je een verklaring bij de aanvraag van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde is een extra controle van:

 • Het opgegeven omzetverlies;
 • De echtheid van de onderneming (een onderneming mag geen onderdeel zijn van een groep waarvan de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019).

Aanvragen? Je kunt de Startersregeling Q1 2021 aanvragen vanaf 31 mei, 09:00 uur tot 12 juli, 17.00 uur. De aanvraag moet worden gedaan via eHerkenning (niveau 3) of DigiD.

Wij helpen graag bij het aanvragen van de TVL Q1 2021 Startende ondernemingen. Graag vernemen wij uiterlijk op 5 juli jl. of wij jullie hiermee kunnen helpen.

Deadlines aanvraag Corona Steunmaatregelen maart 2021

Je kunt momenteel een aantal steunmaatregelen aanvragen en/of definitief vaststellen. Houd er rekening mee dat enkele deadlines naderen. Hieronder alle deadlines op een rijtje:

NOW 3.2:                           15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021

NOW 3.3:                           17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021

TVL Q1:                             15 februari 2021 tot en met 30 april 2021

TVL Q2:                              naar verwachting vanaf mei 2021 tot en met 31 juli 2021

TOZO 3:                             1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021

TOZO 4:                             1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

Vaststelling NOW 1.0:      7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021

Vaststelling NOW 2.0:      15 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021

Vaststelling TVL 1:           eind februari 2021 tot en met 31 maart 2021

Raadpleeg onze nieuwsbrief voor een overzicht van alle voorwaarden of check hier.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag!

Team Holthaus

Update meest belangrijke Corona Steunmaatregelen december 2020

De steunmaatregelen kunnen momenteel aangevraagd worden. Houd er wel rekening mee dat enkele deadlines naderen. Hieronder alle deadlines op een rijtje:

 • NOW 3.1: deadline à  13 december 2020
 • TVL 2.1: deadline à  29 januari 2021
 • Tozo 3: deadline à  31 maart 2021

De voorwaarden van de genoemde regelingen worden hieronder besproken, omdat er naderende deadlines zijn.

NOW 3.1
Evenals bij de eerste en tweede ronde van de NOW blijven een aantal voorwaarden gelijk. Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden, om aanspraak te maken op deze regeling voor het eerste tijdvak, op een rij gezet voor jou.

 • Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20%.
 • Het verbod op het doen van winstuitkeringen aan aandeelhouders, bonussen aan het bestuur en de inkoop van eigen aandelen blijft bestaan.
 • Het vrijstellingspercentage voor de loonsom bedraagt 10% in het eerste tijdvak (1 okt. t/m 31 dec. 2020).
 • De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in NOW 3 bestaan.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiebijslag, pensioenpremies en werkgeverspremies, blijft 40%. 

TVL 2.1
Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden, om aanspraak te maken op de TVL 2.0 voor het eerste tijdvak, op een rij gezet voor jou.

 • De onderneming moet meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 hebben.
 • De vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort.
 • Daarnaast moet de onderneming minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. Met uitzondering van horecaondernemingen en ambulante handel.
 • De onderneming mag maximaal 250 medewerkers hebben.
 • De onderneming moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Let op! De toekenning van de TVL 2.0 is in het eerste tijdvak dus niet meer afhankelijk van de SBI-code van de onderneming.

Tozo 3
De Tozo voorziet in een aanvullende uitkering tot maximaal EUR 1.512 netto. Je komt voor de Tozo o.a in aanmerking als:

 • je als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum hebt en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor je een bedrijfskrediet nodig hebt;
 • je in 2019 minimaal 1.225 uur werkte in jouw eigen bedrijf. Mocht je na 1 januari 2019 zijn gestart in jouw onderneming dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in jouw bedrijf gewerkt hebben (uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee).
 • je bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van jou, jouw huishouden, jouw bedrijf of zelfstandig beroep.

Raadpleeg onze nieuwsbrief voor een overzicht van alle voorwaarden!

Wij vernemen graag of jouw onderneming(en) aan de gestelde voorwaarden van één of meerdere van de bovengenoemde steunmaatregelingen voldoet/voldoen en of wij voor jou aan de slag kunnen gaan met de aanvraag hiervan.

We vragen hiervoor opnieuw een vaste fee van EUR 250,- ex BTW voor de NOW 3.1 en Tozo 3 aanvraag en EUR 275,- ex BTW voor de TVL 2.1.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag!

Belangrijkste Corona Steunmaatregelen

Hierbij een verkorte versie  over de economische steunmaatregelen en relevante zaken. Uitgebreidere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op onze Corona Steunmaatregelen pagina.

De regelingen die aan bod komen zijn:

 • NOW (aan te vragen per 16 november 2020)
 • Tozo (deadline 30 november 2020)
 • TVL (aan te vragen per 16 november 2020)
 • Uitstel van betaling (deadline 31 december 2020)

De belangrijkste regelingen worden hieronder besproken omdat er een naderende deadline is of omdat de aanvraag van de regeling  is opengesteld.

Verlening NOW

Eind augustus maakte het kabinet bekend dat de NOW wordt verlengd met drie tijdvakken van drie maanden. Dat betekent dat de NOW is verlengd tot en met 30 juni 2021. Gedurende deze drie tijdvakken wordt de vergoeding geleidelijk verlaagd. Voor bepaling van de totale loonkosten wordt de maand juni 2020 aangehouden.

 • Tijdvak 1 (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020): De tegemoetkoming bedraagt in dit tijdvak maximaal 80% van de totale loonkosten. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand komt in dit tijdvak niet voor compensatie in aanmerking. In dit tijdvak kan NOW compensatie worden aangevraagd als er een omzetverlies is van minimaal 20%.
 • Tijdvak 2 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021): De tegemoetkoming bedraagt in dit tijdvak maximaal 70% van de totale loonkosten. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand komt in dit tijdvak niet voor compensatie in aanmerking. In dit tijdvak kan NOW compensatie worden aangevraagd als er een omzetverlies is van minimaal 30%.
 • Tijdvak 3 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021): De tegemoetkoming bedraagt in dit tijdvak maximaal 60% van de totale loonkosten. Loon boven EUR 4.769 bruto per maand komt in dit tijdvak niet voor compensatie in aanmerking. In dit tijdvak kan NOW compensatie worden aangevraagd als er een omzetverlies is van minimaal 30%.

Bij de derde ronde van de NOW is het wel toegestaan om de loonsom een bepaald percentage te laten dalen, zonder dat de NOW compensatie daardoor wordt verlaagd.

 • In het eerste tijdvak mag de loonsom maximaal worden verminderd met 10%.
 • In het tweede tijdvak mag de loonsom maximaal worden verminderd met 15%.
 • In het derde tijdvak mag de loonsom maximaal worden verminderd met 20%.

Indien de loonsom verder daalt dan deze percentages, bestaat er over dat gedeelte geen recht op de NOW. De loonsom kan op verschillende manieren worden verminderd: door het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd, door ontslag of een vrijwillig loonoffer van werknemers. Voor een vrijwillig loonoffer is wel toestemming van de werknemer nodig. Het is daarbij raadzaam om de afspraken schriftelijk vast te leggen.

Bij een aanvraag wordt 80% van de gevraagde tegemoetkoming als voorschot verstrekt. Daarnaast ontvangen werkgevers naast de tegemoetkoming in de loonkosten ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van de vakantiebijslag, pensioenpremies en werkgeverspremies. Deze opslag is 40%. Er geldt een verbod op het doen van winstuitkeringen aan aandeelhouders, bonussen aan het bestuur en de inkoop van eigen aandelen. Ook geldt er een inspanningsverplichting voor de werkgever gericht op scholing van werknemers.

Aanvragen? Het aanvragen van het eerste tijdvak van de NOW 3.0 kan vanaf 16 november 2020. Let op: de deadline voor het aanvragen van de NOW 3.0 is 13 december 2020. Definitieve vaststelling van de NOW 3.0 vindt plaats in de zomer van 2021..

Definitieve vaststelling NOW

Indien alleen in de eerste ronde de NOW tegemoetkoming over maart, april en mei was aangevraagd en een voorschot is ontvangen, kan vanaf 7 oktober 2020 om definitieve vaststelling van de NOW tegemoetkoming worden verzocht. Voor de definitieve vaststelling van de tweede NOW ronde, wordt nog een datum bekendgemaakt. Indien zowel in de eerste als de tweede NOW ronde tegemoetkoming is aangevraagd, kan dus pas later definitieve vaststelling worden aangevraagd.

Bij het achteraf vaststellen van de NOW kan een accountantsverklaring of een verklaring van een derde deskundige nodig zijn voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.

 • Indien je een voorschot hebt ontvangen van meer dan EUR 100.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 125.000 is een accountantsverklaring vereist.
 • Indien je een voorschot hebt ontvangen van meer dan EUR 20.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 25.000 is een verklaring van een derde deskundige vereist. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie of accountant/belastingadviseur. Holthaus Advies mag als geregistreerd belastingconsulent deze verklaring uiteraard ook opstellen.
 • Indien geen accountantsverklaring is vereist zal de controle geschieden op basis van de administratie.

Verlenging Tozo

Zelfstandigen kunnen op twee manieren inkomensondersteuning ontvangen via de Tozo:

 1. Inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Zelfstandig ondernemers kunnen hun inkomen aanvullen tot EUR 1.050 netto per maand. Indien beide partners ondernemer zijn, geldt een maximumbedrag van EUR 1.500 netto per maand.
 2. Daarnaast kan een maximale lening van EUR 10.157 voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tegen een verlaagd rentepercentage. De maximale looptijd van deze lening is 3 jaar tegen 2% rente.

De Tozo regeling is door het kabinet met negen maanden verlengd, namelijk tot en met 30 juni 2021. Naast de al bestaande partnertoets, wordt vanaf Tozo aanvragen per 1 april 2021 de vermogenstoets geïntroduceerd. Bij de vermogenstoets wordt gekeken naar de direct beschikbare geldmiddelen. Indien een ondernemer meer dan EUR 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen voorhanden heeft, bestaat er geen recht op de Tozo 3. Onder direct beschikbare geldmiddelen valt contant geld, het bank- en spaarsaldo, aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals de eigen woning, zakelijke apparatuur en voorraden, worden niet meegenomen bij de vermogenstoets. Dat zijn namelijk niet direct beschikbare geldmiddelen. De vermogenstoets geldt niet in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Aanvragen? De Tozo kan momenteel worden aangevraagd bij de gemeente. Let op: de Tozo kan tot en met 30 november 2020 nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2020. Indien de Tozo in december (of later) wordt aangevraagd, geldt de Tozo vanaf de maand waarin de aanvraag is gedaan.

Definitieve vaststelling Tozo 1

Indien je voor Tozo 1 een aanvraag hebt ingediend, wordt door de gemeenten verzocht om een winstverklaring af te geven. In de winstverklaring moet de winst over de periode van de Tozo 1 worden opgegeven. Het is mogelijk om de periode van tegemoetkoming te wijzigen bij het invullen van de winstverklaring. Let op: de winstverklaring is verplicht. Het niet indienen daarvan, kan ervoor zorgen dat de verkregen Tozo uitkering moet worden terugbetaald.

Verlenging TVL

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor de vaste lasten. De regeling geldt vanaf 1 oktober 2020 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden. Dat betekent dat de TVL geldt tot en met 30 juni 2021. Deze tegemoetkoming is maximaal EUR 90.000 per tijdvak.

 • Tijdvak 1 (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020): er moet een minimaal omzetverlies van 30% worden behaald om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.
 • Tijdvak 2 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021): het omzetverlies om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in dit tijdvak moet minimaal 40% bedragen.
 • Tijdvak 3 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021): het omzetverlies om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming in dit tijdvak moet minimaal 45% zijn.

Verdere voorwaarden voor toekenning van de TVL:

 • De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK voor 16 maart 2020.
 • De onderneming moet een Nederlandse vestiging hebben.
 • De onderneming betreft een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Voor horecabedrijven en ambulante handel (zoals rijscholen, taxivervoer en markthandel) geldt een uitzondering: daar mag het privéadres gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Er mogen maximaal 250 personen werkzaam zijn in de onderneming.
 • Er moeten minimaal EUR 3.000 aan vaste lasten zijn in een periode van drie maanden.
 • De onderneming moet een van de vereiste SBI codes hebben die in aanmerking komen voor de TVL. Deze SBI codes tref je hierLet op: voor het eerste tijdvak (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020) wordt er niet gekeken naar de SBI codes. Dat betekent dat alle ondernemingen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden aanspraak maken op de TVL.

Aanvragen? Vanaf 16 november 2020 kan het verzoek voor deze tegemoetkoming worden ingediend via de website van de RvO. De deadline voor de aanvraag is 29 januari 2021. De aanvraag moet worden gedaan via E-Herkenning of DigiD. Om aanspraak te maken op de verlenging van de TVL moet voor elk tijdvak afzonderlijk bij de RvO een aanvraag worden ingediend.

Horeca? Naast de TVL geldt er voor de horeca een eenmalige tegemoetkoming van ongeveer EUR 2.500. De subsidie komt neer op 2,75% van de omzetderving. Deze tegemoetkoming wordt gelijktijdig aangevraagd met de TVL. Er hoeft dus geen extra verzoek te worden gedaan.

Evenementenbranche? Omdat de zomermaanden de belangrijkste periode is voor deze branche, kan de berekening van de TVL lager uitvallen. Het kabinet komt daarom met een aanvulling op de TVL voor de evenementenondernemers. Op korte termijn volgt meer informatie over deze regeling.

Verlenging van uitstel van betaling belasting alsmede verlaging boetes en rente

Ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Het uitstel loopt uiterlijk af op 31 december 2020. Dit betreft uitstel en dus geen afstel. Het uitstel geldt voor de navolgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)

De invorderings- en belastingrente was tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 blijft de invorderingsrente 0,01%. De belastingrente ging vanaf 1 oktober 2020 wel weer naar 4%. Dat geldt voor alle belastingsoorten, dus ook voor de Vennootschapsbelasting (normaliter 8% belastingrente). Het kwijtschelden van boetes geldt alleen wanneer er ook een verzoek tot uitstel van betaling is ingediend. Oude verzuimboetes worden niet kwijtgescholden. Kwijtschelding geldt alleen voor nieuwe verzuimboetes veroorzaakt door financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus.

Let op: vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe belastingaanslagen binnen de reguliere betaaltermijnen worden betaald.

Uitstel aanvragen?

Voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting ontvang je de betreffende aanslag nadat de aangifte is ingediend bij de Belastingdienst. Voor de Loonheffingen en Omzetbelasting ontvang je een naheffingsaanslag wanneer je de belasting niet binnen de reguliere termijn hebt betaald. Helaas kan er niet op voorhand, maar pas na het ontvangen van een (naheffings)aanslag, een schriftelijk verzoek tot uitstel worden ingediend bij de Belastingdienst. De deadline voor het aanvragen van uitstel van betaling is 31 december 2020.

Er komt een terugbetalingsregeling van drie jaar, in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024. Sneller aflossen is uiteraard mogelijk. In het voorjaar van 2021 zal de Belastingdienst brieven versturen waarin een betalingsregeling wordt voorgesteld.  Sneller aflossen is uiteraard mogelijk.

Onze diensten voor jou

Wij houden bovengenoemde regelingen nauwlettend in de gaten en informeren je graag per mail over de ontwikkelingen. Indien gewenst kunnen wij uiteraard ondersteunen bij het aanvragen van de verschillende regelingen. Voor vragen weet je ons te vinden!

UBO-register

Heb je een BV of VOF, check dan de nieuwe regels omtrent het UBO-register en registreer op tijd! Sinds 27 september heb je 18 maanden om je onderneming aan te melden. Niet van toepassing op eenmanszaken.

 

Sinds 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in het nieuwe UBO-register bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Wat is een UBO?

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).
Bij een BV gaat het om:

 • personen met meer dan 25% van de aandelen;
 • personen met meer dan 25% van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

 Waarom komt er een UBO-register?

Het UBO-register is een initiatief van de Europese Unie en heeft als doel om de UBO van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten (zie opsomming hieronder) op te nemen in een centraal register en dit register publiek toegankelijk te maken. Door deze Europese transparantiemaatregel wil de EU witwassen en financiering van terrorisme tegen gaan.

Na 27 september hebben bestaande vennootschappen 18 maanden de tijd om de informatie over hun UBO('s) te registreren. Nieuw opgerichte vennootschappen zijn direct verplicht om hun UBO('s) te registreren.

Welke organisaties zijn verplicht om te registreren?

De registratieplicht geldt voor de volgende entiteiten:

 • BV’s;
 • NV’s;
 • Verenigingen;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • maatschappen;
 • VOF’s;
 • CV’s;
 • Rederijen;
 • SE’s;
 • SCE’s;
 • EESV’s;

Welke organisatie hoeven niet te registreren?

De registratieplicht geldt niet voor:

 • Eenmanszaken;
 • Beursvennootschappen en hun 100% (directe of indirecte) dochters;
 • VvE’s; en
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven en publiekrechtelijke rechtspersonen.

In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op de registratieplicht, als de registratie voor de UBO blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie inhoudt of indien de UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is.

Welke informatie wordt er geregistreerd en openbaar gemaakt?

De volgende UBO informatie zal voor iedereen publiekelijk toegankelijk worden:

 • Naam;
 • Geboortemaand;
 • Geboortejaar;
 • Woonstaat;
 • Nationaliteit; en
 • de aard en omvang van het gehouden belang.

De bij de KvK ingediende documenten, zoals een paspoort en maatschapsovereenkomst, zijn niet voor iedereen openbaar.

Per UBO zijn de volgende gegevens alleen in te zien door de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) en bevoegde autoriteiten, zoals de Belastingdienst, FIOD en AFM:

 • BSN-nummer;
 • Geboortedag, geboorteplaats, geboorteland en woonadres.

Deze instanties kunnen ook de bij de KvK ingediende documenten inzien.

Wat gebeurt er als een onderneming haar UBO niet (op tijd) registreert?

De maximale dwangsom of boete voor het (niet op tijd) registreren van een UBO is EUR 21.750,-. Ook is het (in uitzonderlijke situaties) mogelijk dat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een taakstraf wordt opgelegd.

Hulp nodig?

Indien gewenst kunnen wij uiteraard ondersteunen bij de inschrijving van de UBO(‘s). Voor vragen weet je ons te vinden!

Miljoenennota 2021: wat zijn de gevolgen?

Op Prinsjesdag zijn de fiscale plannen voor 2021 en de consequenties van de coronasteunmaatregelen bekend gemaakt. Hieronder brengen we je op de hoogte van de belangrijkste zaken:

Tegemoetkoming aan starters op de woningmarkt


Bij de aankoop van een woning moet 2% overdrachtsbelasting betaald worden. Dit was en is de hoofdregel, maar vanaf 1 januari 2021 zijn er twee uitzonderingen van toepassing.

De eerste uitzondering heeft betrekking op woningkopers van 18 tot 35 jaar: zij hebben eenmalig recht op vrijstelling van de overdrachtsbelasting. De leeftijdsgrens wordt per koper beoordeeld. Wanneer gezamenlijk een woning gekocht wordt, dan wordt de toepasselijkheid van de vrijstelling bepaald voor elke koper afzonderlijk. Het is overigens geen vereiste dat het de eerste koopwoning is, maar wel dat de vrijstelling niet eerder toegepast is.

De tweede uitzondering betreft de kopers die de gekochte woning niet zelf gaan bewonen. Bij aankoop van de woning moet 8% overdrachtsbelasting afgedragen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor een tweede woning die verhuurd wordt aan derden, maar ook voor een vakantiewoning of een woning die ouders kopen voor hun kind.

De criteria voor de twee uitzonderingen worden beoordeeld op het moment dat de notariële akte wordt opgemaakt. Het moment waarop de koopovereenkomst wordt getekend is dus niet relevant voor de hoogte van de overdrachtsbelasting.

 Fiscale gevolgen coronasubsidies

Op basis van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kon een onderneming onder voorwaarden aanspraak maken op een tegemoetkoming in de schade die is geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Deze regeling is opgevolgd door de mogelijkheid om de vaste lasten van het MKB (TVL) te compenseren. Beide vergoedingen behoren niet tot de winst en er hoeft dus ook geen belasting over betaald te worden.

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) bood een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. Op de tegemoetkoming is door het UWV al belasting ingehouden, maar standaard is ook de algemene heffingskorting toegepast. Als er in 2020 meerdere uitkeringen zijn ontvangen of als er van meer dan één werkgever loon is ontvangen, dan kan het zijn dat er via de aangifte inkomstenbelasting belasting bijbetaald moet worden. Dit komt doordat er per saldo een te hoge algemene heffingskorting toegepast is. Daarnaast kan de TOFA gevolgen hebben voor de toeslagen (bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag).

Op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kon aanspraak gemaakt worden op een tegemoetkoming in de loonkosten. De NOW is onderdeel van het inkomen van de onderneming en dus belast in de inkomstenbelasting (eenmanszaak of VOF) of de vennootschapsbelasting (BV).

 Tarief inkomstenbelasting

De tarieven voor de inkomstenbelasting in box 1 (inkomen uit werk en woning) worden stapsgewijs verlaagd. Voor 2021 geldt voor inkomens tot € 68.507 een tarief van 37,10% (2020: 37,35%) en het meerdere boven dit bedrag wordt, net als in 2020, belast tegen 49,50%.

De algemene heffingskorting zorgt ervoor dat de te betalen inkomstenbelasting wordt verlaagd. De algemene heffingskorting wordt in 2021 verhoogd ten opzichte van 2020. Bovendien wordt ook de arbeidskorting verhoogd. Door deze verhoging betalen werkenden (zowel werknemers als zelfstandigen) minder inkomstenbelasting.

De zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks in kleine stappen afgebouwd. Doel is om fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Voor 2020 is de zelfstandigenaftrek op jaarbasis € 7.030 en dit wordt vanaf 1 januari 2021 verlaagd naar € 6.670.

Bepaalde aftrekposten (onder meer hypotheekrenteaftrek, ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling) zijn voor maximaal 43% aftrekbaar in 2021 (dit was 46% in 2020).

Over vermogen moet jaarlijks inkomstenbelasting betaald worden. Het tarief neemt in 2021 toe ten opzichte van 2020, maar daarentegen wordt het vrijgestelde bedrag verhoogd. In 2020 is € 30.846 aan vermogen vrijgesteld van belasting (deze vrijstelling geldt per persoon) en dit wordt in 2021 verhoogd naar € 50.000.

Ondernemers of werknemers die de zakelijke auto ook privé gebruiken, betalen (indirect via de loonheffing of de aangifte inkomstenbelasting) bijtelling gebaseerd op de catalogusprijs van de auto. Het reguliere bijtellingspercentage is 22%, maar voor alle auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een verlaagd bijtellingspercentage van 12% (dit was 8% in 2020). Dit lage percentage geldt tot een cataloguswaarde van € 40.000, het meerdere wordt belast tegen 22%. Deze maximale cataloguswaarde geldt niet voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s.

Tarief vennootschapsbelasting

In 2021 worden de tarieven voor de vennootschapsbelasting met winsten tot € 245.000 (dit was in 2020: tot € 200.000) verlaagd tot 15%. Het meerdere wordt, net zoals in 2020, belast tegen 25%.

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, dan kan een gereduceerd tarief op basis van de innovatiebox van toepassing zijn. Meer concreet betekent het dat er minder vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Het tarief voor de innovatiebox wordt per 1 januari 2021 vastgesteld op 9% (dit was 7% in 2020).

 Dividendbelasting

In 2020 moet over uitgekeerd dividend aan de aandeelhouder (die geen BV is) 26,25% dividendbelasting betaald worden. In 2021 wordt dit verhoogd naar 26,9%. Hier staat wel de verlaging van de vennootschapsbelasting tegenover (zie hiervoor).

Toeslagen

Een eventuele fiscale partner wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer toegerekend voor het hele toeslagjaar, maar vanaf de eerste van de maand nadat het fiscaal partnerschap is ontstaan. Fiscaal partnerschap kan bijvoorbeeld ontstaan als partners samen een huis hebben gekocht, een kind hebben gekregen of als zij zijn getrouwd. Deze maatregel betekent concreet dat fiscaal partnerschap later in het jaar niet langer per definitie leidt tot het terugbetalen van toeslagen die eerder in hetzelfde jaar zijn ontvangen (bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag).

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt tot een fiscale loonsom van € 400.000 normaal gesproken 1,7% van de fiscale loonsom. Als uitzondering vanwege de coronacrisis geldt voor het jaar 2020 tot een fiscale loonsom van € 400.000 een vrije ruimte van 3% van de totale fiscale loonsom.