We believe that it is our obligation to help others

Over Account Your Future

Als financiële experts zetten wij onze kennis in om statushouders te helpen een betere toekomst in Nederland op te bouwen. Met een team van boekhouders, finance managers, fiscalisten en advocaten helpen we de deelnemer om als finance professional aan de slag te gaan in Nederland. De deelnemer zal leren zelfstandig accounts te managen, want een succesvolle boekhouder is vooral een gedreven accountmanager.

Het credo van AYF is learning by doing: zélf de boekhouding van klanten verwerken, zélf financiële dossiers samenstellen en beheren en zélf jaarrekeningen opstellen. Daarnaast wordt er gestructureerd aandacht besteed aan bijscholing middels een uitgebreid leerprogramma. Alles om de deelnemer zo goed mogelijk voor te bereiden op een baan in de Nederlandse financiële sector.

Visie

De schaarste van finance professionals in ons land neemt toe. Tegelijk zien we een groot potentieel onder statushouders met een financiële achtergrond. Door middel van het aanbieden van een werkervaringstraject wordt de kennis van de statushouder met financiële achtergrond bijgewerkt en vertaald naar de Nederlandse boekhoudpraktijk.
Tegenwoordig moet een boekhouder allround zijn. Taken als accountmanagement, financiële controle, fiscale kennis en commercieel inzicht zijn een must voor de moderne financial. Het werkervaringstraject van Account Your Future voorziet de deelnemende statushouder in deze vaardigheden. Het is onze visie dat we samen, het AYF-team, onze partners en de deelnemers, een vruchtbare community van professionals creëren en ieders potentieel ten volle benutten.

Waarom

Account Your Future (AYF) gelooft dat ieder individu de mogelijkheid verdient om te participeren in de samenleving. Werk is hierin een essentieel onderdeel. Naast het recht om te participeren bestaat er een groeiende behoefte aan financials in de Nederlandse arbeidsmarkt. AYF ziet hierin een kans en heeft zich als missie gesteld de leemte te vullen tussen de werkzoekende statushouder met een financiële achtergrond en het tekort aan financials op de Nederlandse arbeidsmarkt.

In een werkervaringstraject van zes maanden krijgt de deelnemer de kans de kennis van het Nederlands fiscale klimaat en relevante boekhoudregels te vergroten en de broodnodige werkervaring op te doen. Dit alles met de overkoepelende missie om de deelnemer voor te bereiden op een baan in de Nederlandse financiële sector.

Word partner

We hopen dat jij gelooft in de missie en visie van Account Your Future en met ons wil samenwerken om deze te realiseren. Voel jij je geroepen onze deelnemers van een stageplek of baan te voorzien of kun jij anderszins bijdragen? We bespreken graag samen de mogelijkheden!
Contact: partner@accountyourfuture.com

Account Your Future zoekt talent

Account Your Future (AYF) biedt in georganiseerd verband werkervaringsplekken aan op het gebied van boekhouden en financial controlling voor statushouders met een financiële achtergrond. Ben je gedreven en heb je een diploma in Accountancy of Finance? Neem dan contact met ons op! Wij zien graag jouw inschrijving tegemoet.
Contact: info@accountyourfuture.com